W ramach czesnego zapewniamy Państwa dzieciom:

W ramach czesnego zapewniamy Państwa dzieciom:

Pragniemy dać wszystkim dzieciom takie same szanse: językowe, sportowe, taneczne, baletowe, obejrzenia teatrzyków, pojechania na wycieczki, świętowania Dnia Dziecka , spotkania się z Mikołajem czy wspaniałej zabawy karnawałowej.

 • Właściwie zorganizowany proces opiekuńczo -wychowawczo -dydaktyczny, zajęcia, gry i zabawy edukacyjne wg programu zatwierdzonego przez MEN, wykwalifikowaną, doświadczoną, dobrze przygotowaną kadrę pedagogiczną i odpowiedzialną obsługę;
 • Zdrowe, domowe żywienie (4 posiłki);
 • Konsultacje pedagoga, logopedy i pediatry;
 • Codzienne, grupowe zajęcia gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy;
 • Zajęcia plastyczno - manualne i kulinarne;
 • Zajęcia rytmiczno - muzyczne;
 • Naukę języka obcego;
 • Zajęcia sportowe z elementami jogi;
 • Teatrzyki i koncerty muzyczne;
 • Warsztaty naukowe EKO;
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi;
 • Wycieczki i wyjścia w teren;
 • Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w przedszkolu;
 • Podręczniki na każdym poziomie wiekowym;
 • Ubezpieczenie NNW;

Na życzenie Rodziców możemy zorganizować płatne zajęcia sportowe jak: joga, judo, tenis, basen, zajęcia baletowe, szachowe czy dodatkowe języki obce.

Dodatkowo zajmiemy się organizacją urodzin bądź innych uroczystości!!

Ponadto nasze przedszkole pragnie zaaoferować następujące usługi:

Pakiety PO GODZINACH pozwalają pozostawić dziecko w naszym przedszkolu poza normalnymi godzinami pracy placówki, szczególnie w przypadkach losowych bądź jeśli coś nam wypadnie i musimy wyjść z domu.

1. PO GODZINACH 1 - pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 19:00 - 20:00
2. PO GODZINACH 3 - pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 19:00 - 22:00

3. PO GODZINACH NOC - pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach 19:00 - 7:00

Proponujemy również opiekę dodatkową dla dzieci, które nie są zapisane do przedszkola na stałe a Rodzice chcieliby skorzystać z opieki nad dzieckiem /nie zatrudniając niani/:

1. KARNET 50 - jest to pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola (7:00 - 19:00), 50 godzin w miesiącu , w dowolnie wybranych dniach i godzinach ,po uprzednim ustaleniu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.

2. KARNET 20 - jest to pobyt dziecka w godzinach pracy przedszkola (7:00 - 19:00), 20 godzin w miesiącu, w dowolnie wybranych dniach i godzinach, po uprzednim ustaleniu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni.

3. KARNET JEDNODNIOWY - jest to jednorazowy, jednodniowy pobyt dziecka w przedszkolu w wybranym dniu, w godzinach pracy przedszkola.

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org