Badania nad popędem płciowym

Badania nad popędem płciowym

Badania nad popędem płciowym

Zwrot w podejściu do zagadnienia seksu zawdzięczamy pionierskim pracom nad tą dziedziną ludzkiego życia prowadzonym przez amerykańskich naukowców, takich jak Alfred Kinsey, William Masters, Virginia Johnson oraz Shere Hite. Pierwsze badania na szeroką skalę prowadził Alfred Kinsey. Jego publikacje to między innymi Sexual Behaviour in the Human Male (1948) i Sexual Behaviour in the Human Female (1953). W 1966 roku William Masters i Virginia Johnson opublikowali pracę zatytułowaną Human Sexual Response. Następnie ukazała się ich praca dotycząca różnego rodzaju problemów w sferze zachowań seksualnych (Human Sexual Inadequacy, 1970) oraz o homoseksualizmie (Homosexuality in Perspective, 1979). Shere Hite opublikowała swój Raport Hite (The Hite Report) w 1976 roku.

Wymienione wyżej prace dotyczące seksu i popędu płciowego spotkały się z pewną krytyką, ale dzięki nim ten aspekt ludzkiej egzystencji zaczęto badać w bardziej naukowy i obiektywny sposób. Stały się także pewnym modelem, do którego odnoszą się następne pokolenia badaczy. Badania pozwoliły obalić wiele mitów na temat życia płciowego. Na przykład okazało się. że kobiety przeważnie mają większe potrzeby i wymagania seksualne niż dotychczas sądzono. Większość dorosłych tworzy związki seksualne z osobami płci przeciwnej, czyli mają preferencje heteroseksualne. Skłonność ku osobom tej samej płci nazywana jest homoseksualizmem. Czasami mężczyznę o preferencjach homoseksualnych nazywa się ..gejem**, a kobietę „lesbijką**. Niektórzy homoseksualiści wolą te określenia argumentując, że odnoszą się one raczej do postaw życiowych, preferencji i stylu życia w szerszym rozumieniu, podczas gdy słowo ..homoseksualista” dotyczy tylko zawężonej sfery życia płciowego. Innym popularnym mitem przeszłości było mniemanie, że homoseksualiści to zboczeńcy, którzy żyją samotnie i okazjonalnie łączą się w tymczasowe związki, których podstawę stanowić miała wyłącznie chęć zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. Masters i Johnson wykazali, że związki homoseksualne są często równie silne, długotrwałe i satysfakcjonujące pod względem emocjonalnym i seksualnym – a czasami równie skomplikowane i burzliwe – co związki heteroseksualne. Na szczęście w ostatnich 20. 30 latach w wielu krajach zaszły poważne zmiany w stosunku społeczeństwa do indywidualnych preferencji seksualnych. Wielu ludzi nie traktuje już podejrzliwie homoseksualistów i nie ma w stosunku do nich uprzedzeń, nie traktuje też odmiennych postaw seksualnych jako chorobę czy grzech

www.penisa.pl www.leczenie-grzybicy.pl www.candida-albicans.org